<--coockie-->

INN PÅ TUNET

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på godkjente gårdsbruk.

Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

No items found.

Inn på tunet

Er du arbeidsledig, skolelei?  Sliter med angst, rus eller andre psykiske utfordringer?  Arbeid med dyr i rolige og naturskjønne omgivelser, gir ofte en god utvikling. Ta det første steget ut i arbeidslivet hos oss.

Solneset Gård har spesialisert seg på arbeidstrening / attføring. Vi har også erfaring med tilbakeføring til samfunnet etter fengsling eller opphold på rusinstitusjon. Hos er det en myk og tilrettelagt overgang.

I samarbeid med Garnes Ungdomsskole tilbyr vi alternativ læringsarena for skoleelever.

Arbeid på gård gir variert arbeidspraksis der en arbeider med dyr, maskiner, planter, tømrerarbeid, mekaniskarbeid, sveising m.m.

Gårdsbruk er et glimrende sted for mestringsopplevelser, fysiskaktivitet, praktiske oppgaver, samhandling med dyr og mennesker.

Det er flere ulike forskningsrapporter nasjonalt og internasjonalt som viser positive effekter av å bruke dyr i terapi (samhandling), arbeid med jord og fysisk aktivitet.

Vår erfaring er at det er avgjørende med jevnlige ansvarsgruppemøter, der alle som er rundt kandidaten samles og legger en felles plan

Solneset Gård er godkjent Inn På Tunet Gård fra Matmerk, og har tjenestekonsesjon fra Bergen Kommune.

Mer informasjon:

Smijerns rekkverk og porter

Vi restaurerer deres smijerns gjerde og smijernsporter.  Ta kontakt så kommer vi på befaring.  

Vanligvis demonterer vi smijernsgjerde og bringer det til vårt verksted der all gammel maling og rust fjernes.  

Vi lager nye detaljer som er skadet eller rustet bort.

Vi grunner og maler.  

Vi anbefaler også varmgalvanisering som vil hindre rust i lang tid.

No items found.
No items found.

ARBEIDSTRENING

 • Legges opp med dags- og  ukes opplegg tilpasset den enkelte.
 • Rolig, vennlig og naturskjønne omgivelser.
 • Stort spenn i arbeidsoppgaver; mekanisk, sveising, maskiner, stell av dyr, planter(bær/grønnsaker), skog/ved, grasproduksjon m.m.
 • Fysisk aktivitet, inne og ute.
 • Mestring, ro og ros.
 • Vi skaffer arbeidstøy og legger vekt på HMS.
 • Strukturert hverdag.
 • Vi prøver å få til felles lunch.
 • Transport etter avtale t/r  Arna Teminal/Stasjon.

DET VIRKER

 • Angst og depresjon slipper taket
 • Bedre stress- og sinnemestring
 • Sosial trening
 • Tilhører en plass «på jobb»
 • Dyrene gir nærhet og krever ansvar
 • Tid til dialog
 • Utfører «virkelig» arbeid
 • Døgnrytme og søvn, ønske å stå opp og møte dagen
 • Ser igjen fremover – «livet kan bli bra»

MER ENN ARBEID...

Vi hjelper også med praktiske ting som feks:

 • Individuell plan Koordinering av helse og sosialtjenester    
 • Bolig, møbler, inventar, komme på plass i sitt eget
 • Bostøtte
 • NAV
 • Bil – transport
 • Økonomi – budsjett
 • Internett – BankID
 • Relasjoner - familie

TILLEGGSARENA FOR UNDERVISNING AV BARN OG UNGDOMMER:

Pdf: Gården som læringsarena for barn og ungdomPdf; Over  8000  ungdommer  i Hordaland  «finnes  ikke»

 • Grupper med elever med spesielle behov kan 4 - 6 elver kan være passende.
 • Tar også i mot hele klasser for å lære om hva som skjer på en gård
 • Teoriundervisning kan også gjøres på gården.
 • F.eks. matematikk ift. diameter, radius, omkrets, volum, eller hvor mange liter renner i elven pr. minutt.
 • Det er lettere å forstå og huske teori om det relateres til praktisk arbeid.
 • Ofte kan bare det å være på en gård med nærhet til dyr og natur være tilstrekkelig.
 • Målet er å finne ro og balanse med seg selv, og med andre.

Solneset Gård er godkjent Inn På Tunet Gård fra Matmerk, og
har tjenestekonsesjon fra Bergen Kommune.

Tilbakemelding fra Nav

En del av våre brukere har et stort ønske om å komme i aktivitet, men har også ofte mange aktuelle helseutfordringer. Flere kan av ulike grunner mangle gode erfaringer fra skole eller arbeidsliv. Det kan ha vært få muligheter til å forløse sine ressurser, og få muligheter til å utvikle og forme seg sammen med andre mennesker.

I de siste årene har det vært et fokus ved oppfølgingen i NAV, at man skal få slike erfaringer i ordinært arbeidsliv, noe som vil kunne gi erfaringer og utvikling som mangler; ofte sammen med behandling. Det er jo likevel slik at virksomheter i ordinært arbeidsliv har sin produksjon i fokus, og tilrettelegging og tilpasning vil ikke kunne imøtekomme alle slags behov.

Det som er flott med gården som arena for arbeidstrening, er at den har alle viktige kvaliteter som man søker i ordinært arbeidsliv, samtidig oppleves som arbeidet som skjermet. Oppgavene ved gården varierer i kompleksitet, men alle vil framstå som viktige for helheten.

Arbeidet kan være sosialt og det kan være selvstendig. For mange er det veldig godt og ukomplisert å forholde seg til dyrene, og denne kontakten ser ut til å styrke selvfølelse og egenverd for mange. Noe som jo er en forutsetning for modning og utvikling.  Mennesker som kanskje også sliter med å klare seg sosialt, opplever at miljøet på gården er lettere å forholde seg til. Kanskje på grunn av oppgavene, kanskje fordi det ofte er tydelige og klare rutiner i dagen, kanskje fordi man går i arbeidsklær og arbeider med praktiske og fysiskeoppgaver.

Gården som arbeidstrening passer svært godt for de som trenger en lav terskel for å kunneklare å komme seg i en aktivitet, og som vil ha behov for å kombinere behandling og rehabilitering med aktivitet – over tid. Arbeidet på  gården ser ut til å støtte både prosesser i behandling og samtidig være en arbeidsrettet aktivitet.

Line Olaisen, NAV Fana

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt så kommer vi rakst tilbake til deg :)

Kontaktinformasjon

Unnelandsvegen 319
5268 Haukeland

Telefon: 90708705

E-post: post@solnesetgard.no
Del oss:
Tusen takk, din beskjed er nå sendt, og vi tar kontakt med deg så snart vi kan.
Ha en fortsatt fin dag!
Huff da! Noe gikk galt. Refresh siden og forsøk igjen.