pløying, jordfresing og tilsåing

Vi tilbyr jordfresing og tilsåing med vår Muratori MZ 10 rotorharv med Fiona gressfrøsåmaskin.
Med 225 cm. bredde er maskinen svært effektiv i bruk.  Freser, sår og tromler i en operasjon.  Bearbeider mange DA pr. dag, og gir et veldig pent såbed.

PLØYING, JORDFRESING OG TILSÅING

Vi tilbyr jordfresing og tilsåing med vår Muratori MZ 10 rotorharv
med Fiona gressfrøsåmaskin. Med 225 cm. bredde er maskinen svært effektiv i bruk.  Freser, sår og tromler i en operasjon.  Bearbeider mange DA pr. dag, og gir et veldig pent så-bed.

Harven flyter på tannpakkeren og traktorens trepunktoppheng. Maskinen er konstruert for å brukes direkte på gressmark og åker, uten å pløye. Ved opparbeidelse av såbed, blir harving, såing av gressfrø samt dekkvekst og tromling utført i en operasjon.
  • Arbeidsdybden blir dermed
    meget jevn, og harven arbeider stabilt.
  • Justeringsmuligheter for antall kg. frø pr DA.
  • Vektoverføringen fra harven til tannpakkeren gjør at såbedet blir komprimert.
  • Knastene på tannpakkeren gir en drenerende overflate.
  • Arbeidsdybden justeres ved å regulere høyden på tannpakkeren.
Ypperlig til eng-fornying. Normalt er det tilstrekkelig å kjøre over en gang.  Ved svært gammel eng med tykk torv kan det kjøres flere ganger, der en legger frø i så-kassen ved siste gangs kjøring.

Gir noe mer ugras en ved pløying.  Enga bør brakkes før bearbeiding, og om gresset er for høyt bør det pusses først.  Etter spiring bør enga sprøytes mot ugras som f.eks. lys-siv, høy-måle etc.

Vi tilbyr pløying av jordbruksarealer

Vi pløyer da før vi harver, freser og sår med den valgte frøblanding.

Høstpløying er vanlig i Norge.
Tidligere våronn, bedre såbed på grunn av telens virkning på pløgsla gjennom vinteren og bedre arbeidsfordeling gjennom året er viktige argumenter for å pløye om høsten.
Fare for erosjon og utvasking av næringsstoff, i tillegg til nedsatt mulighet til overvintring for jordorganismene ved pløying om høsten, tilsier likevel at en i økologisk landbruk bør vårpløye.
Unntak kan være ved bryting av gammel eng og vending av stiv leirjord.

Pløying er spesielt viktig for å redusere bestanden av rotugras i jorda. I tillegg til dette lager plogen
en overflate med naken og løs jord hvor det er enkelt å lage et såbed som passer til såmaskiner. For å unngå langsom og anaerob omdanning av det organiske materialet er det en fordel med grunn pløying.
Jo luftigere jorda er, jo dypere pløying er forsvarlig.

Grunn pløying setter store krav til nøyaktig innstilling av utstyret. I de fleste tilfeller vil en pløyedybde på 15-18 cmvære passende.
All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er viktig for å få optimal effekt mot rotugras.

Pløying legger grunnlag for såbedet og er i seg sjøl et ugrastiltak, vel å merke når plogen har riktig utstyr og er riktig innstilt. Riktig pløying, slik at det er fullstendig gjennomskjæring, at alle velter er like brede og høge, osv er viktig for at alle etterfølgende arbeidsoperasjoner som slodding, harving og såing og senere ugrasharving og radrensing, skal bli optimal. 

Pløyinga må utføres når jorda er lagelig for å redusere faren for jordpakking. Det er viktig å velge mellom høst eller vårpløying ut i fra faren for erosjon.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt så kommer vi rakst tilbake til deg :)

Kontaktinformasjon

Unnelandsvegen 319
5268 Haukeland

Telefon: 90708705

E-post: post@solnesetgard.no
Del oss:
Tusen takk, din beskjed er nå sendt, og vi tar kontakt med deg så snart vi kan.
Ha en fortsatt fin dag!
Huff da! Noe gikk galt. Refresh siden og forsøk igjen.