<--coockie-->

Work Training

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på godkjente gårdsbruk.Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Arbeidstrening - Alternativ læringsarena for skolelever - Dagtilbud for demente

Vi på Solneset Gård har spesialisert seg på arbeidstrening / attføring. Tilbakeføring til samfunnet etter fengsling eller opphold på rus-institusjon. Hos oss er det en myk og tilrettelagt overgang.

Er du arbeidsledig, skolelei? Sliter med angst, rus eller andre psykiske utfordringer?  Arbeid med dyr i rolige og naturskjønne omgivelser, gir ofte en god utvikling. Ta det første steget ut i arbeidslivet hos oss.

Vi tilbyr alternativ læringsarena for skoleelever. Arbeid på gård gir variert arbeidspraksis der en arbeider med dyr,maskiner, planter, tømrerarbeid, mekaniskarbeid, sveising m.m. Gårdsbruk er et glimrende sted for mestringsopplevelser,fysisk aktivitet, praktiske oppgaver, samhandling med dyr og mennesker.

Det er flere ulike forskningsrapporter nasjonalt og internasjonalt som viser positive effekter av å bruke dyr i terapi (samhandling), arbeid med jord og fysisk aktivitet. Vår erfaring er at det er avgjørende med jevnlige ansvarsgruppemøter, der alle som er rundt kandidaten samles og legger en fellesplan.

Solneset Gård er godkjent Inn På Tunet Gård fra Matmerk, og har tjenestekonsesjon fra Bergen Kommune.

Vi har tid til å hjelpe -
"hele mennesket må på plass"

La gutta få jobbe

Mange flinke men skoleleie, unge gutter har en eneste motivasjon: Å få jobbe. Hos oss kan de få jobbe med maskiner, dyr og på meekansik verksted.

Les artikkelen her:  La gutta få jobbe

Arbeidstrening

 • Legges opp med dags- og  ukes opplegg tilpasset den enkelte
 • Rolig, vennlig og naturskjønne omgivelser.
 • Stort spenn i arbeidsoppgaver; mekanisk, sveising, maskiner, stell av dyr, planter(bær/grønnsaker), skog/ved, grasproduksjon m.m.
 • Fysisk aktivitet, inne og ute.
 • Mestring, ro og ros.
 • Vi skaffer arbeidstøy og legger vekt på HMS.
 • Strukturert hverdag.
 • Vi prøver å få til felles lunch.
 • Transport etter avtale t/r  Arna Teminal/Stasjon.

Det virker

 • Angst og depresjon slipper taket
 • Bedre stress- og sinnemestring
 • Sosial trening
 • Tilhører en plass «på jobb»
 • Dyrene gir nærhet og krever ansvar
 • Tid til dialog
 • Utfører «virkelig» arbeid
 • Døgnrytme og søvn, ønske å stå opp og møte dagen
 • Ser igjen fremover – «livet kan bli bra»

Mer enn arbeid

Vi hjelper også med praktiske ting som feks:

 • Individuell plan Koordinering av helse og sosialtjenester
 • Bolig, møbler, inventar, komme på plass i sitt eget
 • Bostøtte
 • NAV
 • Bil – transport
 • Økonomi – budsjett
 • Internett – BankID
 • Relasjoner - familie

Tilleggsarena for undervisning av barn og ungdommer:

Gården som læringsarena for barn og ungdom
Over  8000  ungdommer  i Hordaland  «finnes  ikke»

 • Grupper med elever med spesielle behov kan 4 - 6 elver kan være passende.
 • Tar også i mot hele klasser for å lære om hva som skjer på en gård
 • Teoriundervisning kan også gjøres på gården.
 • F.eks. matematikk ift. diameter, radius, omkrets, volum, eller hvor mange liter renner i elven pr. minutt.
 • Det er lettere å forstå og huske teori om det relateres til praktisk arbeid.
 • Ofte kan bare det å være på en gård med nærhet til dyr og natur være tilstrekkelig.
 • Målet er å finne ro og balanse med seg selv, og med andre.

Solneset Gård er godkjent Inn På Tunet Gård fra Matmerk, oghar tjenestekonsesjon fra Bergen Kommune.

Vi tar imot grupper fra barnehager og skoleklasser

Opplev noen timer på gården.  Hver med å settel dyrene, plukke egg og ri på hest. Oppleven nærjet til naturen med fed og ro.

Her er hvordan den Intenasjonal Barnehagen i Begen opplevde besøket:

Det er andre gang vi er på besøk på Solneset gård, og begge gangene har vi hatt helt fantastiske opplevelser. Frode og medarbeiderne hans har en herlig tilstedeværelse og god tone med barna. De tar med barna på det meste av gårdsarbeid, og barna elsker det! Vi fikk stelle og mate hestene, vi plukket egg i hønsegården og vi fikk komme inn til sauene. Lunsjen vår kunne vi nyte ved langbordet i nydelige fellesarealer, før alle som ville fikk seg en ridetur etterpå. Barna satte stor pris på å få med seg egenplukkede egg fra hønsegården og neper fra åkeren før vi skulle ta turen hjemover.  Til slutt kan vi melde om stor jubel i barnehagen da det ble laget couscous med neper fra gården og vafler med egg og syltetøy fra gården.  Vi kommer tilbake til våren vi!   Mvh Eirik.

Dagaktivitetstilbud for demente

Vi tar i mot eldre og andre med lettere demens.   Vi tilbyr en god hverdag med kontakt med dyr, kulturlandskap og natur.  Lettere arbeid på gården under rettledning og veiledning.  Vi lager felles lunch sammen i vårt koselige gårdskjøkken.

Tilbudet kan bidra til å forebygge angst og depresjon, ivareta ernæringsbehovet og opprettholde fysisk funksjon.

Gården gir gode muligheter for meningsfulle aktiviteter i landlige omgivelser. Jordbruk og stell av dyr passer ofte godt for for personer med demens. Det kan oppleves meningsfullt å delta i disse aktivitetene, og de kan gi deltakeren følelse av å være til nytte.  

For mer info se: https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/kunnskapsbank

What can we do for you?

Get in touch and we will get back to you :)

Contact information:

Solneset Farm

Unnelandsvegen 320
5268 Haukeland - Bergen
Norway
Solneset Gård/Farm
Telefon: + 47 90708705
E-post: post@solnesetgard.no
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.