<--coockie-->

Inn på tunet

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på godkjente gårdsbruk.Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.
Inn på tunet - Solneset Gård

Inn på tunet

Er du arbeidsledig, skolelei? Sliter med angst, rus eller andre psykiske utfordringer?  Arbeid med dyr i rolige og naturskjønneomgivelser, gir ofte en god utvikling. Ta det første steget ut i arbeidslivethos oss.
Solneset Gård har spesialisert seg på arbeidstrening / attføring. Vi har også erfaring med tilbakeføring til samfunnet etter fengsling elleropphold på rusinstitusjon. Hos oss er det en myk og tilrettelagt overgang.

I samarbeid med Garnes Ungdomsskole tilbyr vi alternativlæringsarena for skoleelever. Arbeid på gård gir variert arbeidspraksis der en arbeider med dyr,maskiner, planter, tømrerarbeid, mekaniskarbeid, sveising m.m. Gårdsbruk er et glimrende sted for mestringsopplevelser,fysiskaktivitet, praktiske oppgaver, samhandling med dyr og mennesker.

Det er flere ulike forskningsrapporter nasjonalt og internasjonalt som viser positive effekter av å bruke dyr i terapi (samhandling), arbeid med jord og fysisk aktivitet. Vår erfaring er at det er avgjørende med jevnlige ansvarsgruppemøter, der alle som er rundt kandidaten samles og legger en fellesplan.

Solneset Gård er godkjent Inn På Tunet Gård fra Matmerk, og har tjenestekonsesjon fra Bergen Kommune.

La gutta få jobbe

Mange flinke men skoleleie, unge gutter har en eneste motivasjon: Å få jobbe. Hos oss kan de få jobbe med maskiner, dyr og på meekansik verksted.

Les artikkelen her:  La gutta få jobbe
Vi har tid til å hjelpe -
"hele mennesket må på plass"

Arbeidstrening

 • Legges opp med dags- og  ukes opplegg tilpasset den enkelte
 • Rolig, vennlig og naturskjønne omgivelser.
 • Stort spenn i arbeidsoppgaver; mekanisk, sveising, maskiner, stell av dyr, planter(bær/grønnsaker), skog/ved, grasproduksjon m.m.
 • Fysisk aktivitet, inne og ute.
 • Mestring, ro og ros.
 • Vi skaffer arbeidstøy og legger vekt på HMS.
 • Strukturert hverdag.
 • Vi prøver å få til felles lunch.
 • Transport etter avtale t/r  Arna Teminal/Stasjon.

Det virker

 • Angst og depresjon slipper taket
 • Bedre stress- og sinnemestring
 • Sosial trening
 • Tilhører en plass «på jobb»
 • Dyrene gir nærhet og krever ansvar
 • Tid til dialog
 • Utfører «virkelig» arbeid
 • Døgnrytme og søvn, ønske å stå opp og møte dagen
 • Ser igjen fremover – «livet kan bli bra»

Mer enn arbeid

Vi hjelper også med praktiske ting som feks:
 • Individuell plan Koordinering av helse og sosialtjenester  
 • Bolig, møbler, inventar, komme på plass i sitt eget
 • Bostøtte
 • NAV
 • Bil – transport
 • Økonomi – budsjett
 • Internett – BankID
 • Relasjoner - familie
arbeidsgjeng hos Solneset Gård
I fjøset på Solneset Gård

Tilleggsarena for undervisning av barn og ungdommer:

 • Grupper med elever med spesielle behov kan 4 - 6 elver kan være passende.
 • Tar også i mot hele klasser for å lære om hva som skjer på en gård
 • Teoriundervisning kan også gjøres på gården.
 • F.eks. matematikk ift. diameter, radius, omkrets, volum, eller hvor mange liter renner i elven pr. minutt.
 • Det er lettere å forstå og huske teori om det relateres til praktisk arbeid.
 • Ofte kan bare det å være på en gård med nærhet til dyr og natur være tilstrekkelig.
 • Målet er å finne ro og balanse med seg selv, og med andre.
Solneset Gård er godkjent Inn På Tunet Gård fra Matmerk, oghar tjenestekonsesjon fra Bergen Kommune.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ta kontakt så kommer vi rakst tilbake til deg :)

Kontaktinformasjon

Unnelandsvegen 319
5268 Haukeland

Telefon: 90708705

E-post: post@solnesetgard.no
Del oss:
Tusen takk, din beskjed er nå sendt, og vi tar kontakt med deg så snart vi kan.
Ha en fortsatt fin dag!
Huff da! Noe gikk galt. Refresh siden og forsøk igjen.